ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการผู้บริหาร 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงิน 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกบุคคล / ฝึกอบรม 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 27 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |