ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขาเ... 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
International Call center Chinese,night shift Engl... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเขตกรุงเทพฝั่... 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเขตภาคเหนือ 11,000 - 20,000 เชียงราย
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำภาคตะวันออก 11,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.