ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ประจำสาขาจันทบุรี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงินรับ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
A/O Officer ( Recievable Administration ) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน ประจำสำนักงานใหญ่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงินรับ/ เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ** ... 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.