ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย (ด่วนมาก) 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
จนท.วิศวกรรมกระบวนการ / Process Engineer 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรม (ซ่อมบำรุง) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทคนิคฯ-พัฒนางานใหม่ (R&D) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.