ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรับลงทะเบียนประจำแผนกเวชระเบียน 9,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างทั่วไป 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างแอร์ 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
นักเวชสถิติ 12,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |