ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ด่วน นักรังสีเทคนิคหญิง จบสาขารังสีเทคนิคโดยตรง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 14,000 - 17,000 สระบุรี
พนักงานการตลาดการขาย 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยวิกฤต 32,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.