ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกเวชระเบียน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
นักเทคนิคการแพทย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Nurse) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพผู้ป่วยนอก (OPD) 22,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พยาบาลชีวอนามัย 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.