ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ งานวางแผน ฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
Production Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน ไม่ระบุ นนทบุรี
Graphic Design ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,000 นนทบุรี
Total 8 lists.