ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผุ้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Design (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่นิติกรรม-สัญญา (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง 11,000 - 16,000 นนทบุรี
ช่างติดตั้ง / หัวหน้าช่างติดตั้ง (13,000 - 20,000 ... 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.