ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ งานวางแผน ฝ่ายผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
Production Manager ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน (ด่วน) ไม่ระบุ นนทบุรี
Graphic Design (ด่วน) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่นิติกรรม-สัญญา (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.