ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการประสานงานขาย 10,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนโยบายและตรวจสอบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.