ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการประสานงาน/ธุรการบัญชี (ด่วนมา!!!) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างพิมพ์ Letterpress ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งของ ด่วน!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.