ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า 9,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ช่าง(ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิคส์,เครื่องจักรกลโรงงาน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
วิศวกรออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก ไม่ระบุ สมุทรปราการ
นักศึกษาฝึกงานสาขาภาควิชาศิลปกรรม นิเทศศิลป์ ฯลฯ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานภาษาจีน 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.