ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการโรงเรียนสอนภาษาจีน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ( Moderntrade ) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงานสาขาภาษาจีน และสาขาศิลปกรรม นิเทศศิล... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานภาษาจีน 13,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.