ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างกลึง จ.ระยอง ไม่ระบุ ระยอง
ธุรการ จ.ระยอง ไม่ระบุ ระยอง
พนักงานขาย จ.นครราชสีมา ไม่ระบุ นครราชสีมา
พนักงานเขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.