ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์;การคัดสรรบุคลากร ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ธุรการสโตร์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ที่ปรึกษาด้านบริการ(SA) ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้างานขาย ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.