ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายรถยนต์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างยนต์ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ TA ไม่ระบุ นนทบุรี
ที่ปรึกษาด้านบริการ(SA) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 10 lists.