ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก(ผู้สมัครจำเป็นต้องมีบัตรผ่าน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (Underwriter) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.