ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนก PM ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |