ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักกำหนดอาหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ระบบขนส่งบริการโรงพยาบาล 10,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารดูแลพื้นที่ความสะอาดในอาคาร 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.