ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกสโตร์ 25,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน 60,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ 20,000 - 25,000 สมุทรปราการ
วิศวกรวางแผนการผลิต 30,000 - 40,000 สมุทรปราการ
วิศวกร 25,500 - 28,000 สมุทรปราการ
Total 11 lists.