ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างกลึง 15,000 - 22,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สโตร์ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล 40,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
วิศวกรวางแผนการผลิต 30,000 - 40,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี 13,000 - 15,000 สมุทรปราการ
Total 12 lists.