ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายอบรมและประเมินผล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายการตลาด ประจำ จ. นครราชสีมา 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ด่วน) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกสรรหา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |