ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและงบประมาณ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานขับเครน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานธุรการ (ผู้พิการ) 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนก GA / หัวหน้าแผนก GA ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 14 lists.