ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานธุรการ (ผู้พิการ) 10,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ผู้จัดการแผนก GA / หัวหน้าแผนก GA ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผช.ช่าง 9,500 - 12,500 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสต็อก/วัตถุดิบ หรือ เจ้าหน้าที่รั... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 12 lists.