ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
โปรแกรมเมอร์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 11 lists.