ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรโรงงาน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 10 lists.