ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานธุรการ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 11 lists.