ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด สาขาหาดใหญ่ 1 อัตรา 10,000 - 20,000 สงขลา
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด (ต่างประเทศ) ... ด่วนมาก ... 12,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายการตลาด ด้านโลจิสติกส์ 20,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |