ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบเอกสาร 13,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |