ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกบริหารงานบุคคล 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (Education Advisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานการผลิต 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน (ประจำจังหวัดเชียงใหม่... 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรควบคุมการผลิต 20,000 - 28,000 เชียงใหม่
Total 12 lists.