ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เภสัช (หัวหน้าคลังยาและเวชภัณฑ์ ประจำโรงพยาบลสมิติ... 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
นักจุลชีววิทยา (Quality and Accreditation Support) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พยาธิวิทยา 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
นักเคมี (Analytical Chemist) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกปราศจากเชื้อ (CSSD ประจำสาขารพ.สมิติเ... 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.