ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงาคลองสาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำโครงการพระราม 2 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Assistant Project Manager ( ผู้ช่วยผู้จัดการโครงกา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Architecture (สถาปนิก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.