ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเภสัช 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ด่วน 2 อัตรา) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วน) 18,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.