ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเดินบัตร (ด่วนมาก) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกยานยนต์ 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกต้อนรับและเวชระเบียน (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.