ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลแผนกห้องผ่าตัดและห้องคลอด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเวชระเบียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เทคนิคการแพทย์พยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.