ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเวรเปล 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกต้อนรับและเวชระเบียน (ด่วน) 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เภสัชกร 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วยนอก 16,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.