ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการบุคคล/ฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกยานยนต์และรับส่งเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลแผนกห้องผ่าตัดและห้องคลอด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเวชระเบียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.