ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพยาบาล แผนก วิสัญญี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิสัญญีพยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับและเวชระเบียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เทคนิคการแพทย์พยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.