ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ด่วน 2 อัตรา) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเดินบัตร (ด่วนมาก) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
TI Support 17,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.