ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรขายผลิตภัณฑ์และโครงการ 22,000 - 30,000 สมุทรปราการ
วิศวกรขาย 22,000 - 30,000 สมุทรปราการ
วิศวกรระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 22,000 - 30,000 สมุทรปราการ
วิศวกรบริหารโครงการ (งานก่อสร้าง,งานระบบไฟฟ้า) ต้อ... 22,000 ขึ้นไป สมุทรปราการ
ช่างไฟฟ้า (ประจำไชต์งาน) 10,000 - 13,000 พระนครศรีอยุธยา
Total 6 lists.