ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
กราฟฟิค ดีไซน์ 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายสื่อโฆษณา 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.