ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Customer Support (ด่วนมาก) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Web Programmer 24,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Java Programmer 24,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน(แผนก ไฟ้ฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ด่วนมาก ) 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.