ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบหน้าร้าน ด่วนมาก!!!!! 11,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( อาวุโส ) ด่วนมาก!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ IT Support ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.