ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำโรงงานสุมทรสาคร (ด่... 35,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำสมุทรสาคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่เคมีห้อง LAB (ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
หัวหน้างานฝ่ายผลิต ด่วนมาก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |