ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานฝ่ายผลิต ด่วนมาก ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สัมภาษณ์ ทราบผลทันที) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด่วนมาก) พร้อมเริ่มงานทันที ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (วทบ. สา... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |