ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) ไม่ระบุ นครราชสีมา
หัวหน้าแผนกบุคคล ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหนาที่บุคคล (ด่วนมาก) ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 12 lists.