ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(ด่วนมาก) ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสโตร์ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA) ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานกรุงเทพ (รัชดา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.