ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เร่งรัดฝ่ายกฎหมาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Supply chain management coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการ Home Service (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Data Base Programer(ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Online 2 / Marketing Online 1 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.