ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Supply chain management coordinator ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการ Home Service (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sale Online 2 / Marketing Online 1 ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วนที่สุด) 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.