ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Programmer ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขาย (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/DCC (ประจำที่นิคมอุตสาหกรร... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 11 lists.