ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขาย (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/DCC (ประจำที่นิคมอุตสาหกรร... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Sales Exclusive ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 12 lists.