ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Programmer ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขาย (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Sales Exclusive ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างไฟฟ้า (ประจำที่นวนคร) ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.