ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการส่วนSupply Chain (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ประจำที่ กัลปพฤกษ์ บางบอน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Export Sales ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้แทนขายภูมิภาค (Sale)ภาคอีสาน/ภาคเหนือ ด่วนมาก!! ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนปฏิบัติงานสาย5) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 7 lists.