ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้า (ประจำสำนักงาน สมุทรสาคร) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ติดรถส่งสินค้า (ประจำสำนักงาน อโยธยาทาวเวอร์) 9,500 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน (สำนักงาน UM Tower) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ (ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ) 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล (ยูเอ็มทาวเวอร์) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.