ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยวิศวกร 9,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต (ช่างกลโรงงาน ประจำสำนักงาน จ.สมุทรสา... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต (ช่างเทคนิคไฟฟ้า ประจำสำนักงาน จ.สมุทร... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรอุตสาหกรรม (ประจำสำนักงาน จ.สมุทรสาคร) 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.