ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยวิศวกร 9,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Customer Service 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สนง.อโยธยา) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
PR (UM TOWER) 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.