ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ (ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ) 9,500 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล (ยูเอ็มทาวเวอร์) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ยูเอ็มทาวเวอร์) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า (ประจำสำนักงาน สมุทรสาคร) 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.