ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างประปา (สนง.ภูเก็ต) 9,000 - 20,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านช่าง (สนง.ภูเก็ต) 9,000 - 20,000 ภูเก็ต
โฟร์แมน ไฟฟ้า-ประปา( สนง.ภูเก็ต) 10,000 - 20,000 ภูเก็ต
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนง.ภูเก็ต) 15,000 - 25,000 ภูเก็ต
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / บ.โคอิเตะ( ประเทศไทย) จำกัด 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.