ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพองค์กรอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 12,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารดูแลพื้นที่ความสะอาดในอาคาร 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ระบบขนส่งบริการโรงพยาบาล 10,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.