ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำที่สำนักงาน ซ.ลาดปลาเค้า 8... 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง(เครื่องกล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
***ด่วนมาก***เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.