ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
***ด่วนมาก***เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ (ประจำโรงงานอ่อน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
***ด่วนมาก***พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการตลาด(เภสัชกร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.