ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาตร์ (เคมี) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
***ด่วนมาก***เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนการผลิต (แม่บ้านโรงงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล โยธา ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.