ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างควบคุมเครื่องพิมพ์ Operator(รายเดือน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่งานขายและการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง / เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.