ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป 9,000 - 12,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี ไม่ระบุ สมุทรสาคร
QA./ QC. staff ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานรายวัน ไม่ระบุ สมุทรสาคร
การตลาด/ฝ่ายขาย ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 7 lists.