ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร) 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย 9,500 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อะไหล่ (อาวุโส) / ผู้จัดการส่วนอะไหล่ 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน (Internal Audit Division... 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Marketing Communication 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.