ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ (ภาษาจีน) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ดปิ... 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคลและธุรการ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนบัญชี 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย (รถยนต์ฟอร์ด) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ด... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.