ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานรับโทรศัพท์ 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประกันภัย 12,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุุคคลและธุรการ 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Marketing Communication 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Web Programmer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.