ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Digital Marketing Executive 19,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร / ขับรถส่วนกลาง 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการส่วนขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.