ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการทั่วไป (ศูนย์การค้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
บริการลูกค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานป้องกันความสูญเสีย (LP) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.