ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิทยากร หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน!!) - ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทร... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Creative Marketing 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิทยากรหม้อไอน้ำ 32,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิทยากรด้านการจัดการ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.