ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายงานตรวจสิ่งแวดล้อม (ด่วน!) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า 17,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Online Marketing 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive ( เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ) 22,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.