ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม) ด่วนมาก!! 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ (กรรมการ) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Sales จำหน่ายอุปกรณ์ Safety (รับสมัครด่วนมาก!! หลา... 22,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิทยากร หลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
นักเคมี 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.