ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่คลังอุปกรณ์ 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 9,500 - 10,000 นครปฐม
Key Accounts Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.