ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าจัดซื้อ (่ด่วน!!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA MANAGER) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกคลัง 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไม่ระบุ นครปฐม
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |