ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.