ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างฟิตและประกอบแม่พิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรแม่พิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.