ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sale Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Account Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างฟิตและประกอบแม่พิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.