ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงสินค้าคงคลัง 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบุคคล_ธุรการ 23,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการขาย 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าเขตการขายส่ง 15,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเย็บผ้า (ประจำรายวัน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.