ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการส่งออกฝ่ายขาย 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (รายได้ดีด่วนมาก) 22,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บผ้า เย็บหนัง (รายได้ดีมากด่วน) 10,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) ไม่จำเป็นต้องมีประสบการ... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.