ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนที่สุด 11,500 - 18,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab ไม่ระบุ ปทุมธานี
พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล 9,000 - 14,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/ห้องยา 12,000 - 25,000 ปทุมธานี
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |