ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ประสบการณ์โรงพ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ประสบการณ์โรงพยาบ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ประสบการณ์โรงพยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
CFO (Chief Finance officer) ผู้บริหารสูงสุดดูแลทาง... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 45 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |