ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักรังสีเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประสบการณ์โรงพยาบาล ไม่ระบุ -
รองผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่ ประสบการณ์โรงพยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(ประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 40 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |