ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการงานระบบ (M&E) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเขียนแบบ / Draft ระบบอากาศ ( กทม , ต่างจังห... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบเครื่องกล (m&e)และ ระบบไฟฟ้า ประปา ปร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.