ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการงานระบบ (M&E) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
แม่บ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์-โฟร์แมนเครื่องกลและไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเขียนแบบ / Draft ระบบอากาศ ( กทม , ต่างจังห... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.