ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกร (งานระบบประกอบอาคาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการงานระบบ (M&E) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานสโตร์ ประจำไซด์งาน ด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ซุปเปอร์ไวเซอร์-โฟร์แมนเครื่องกลและไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการประจำไซด์งาน ด่วนที่สุด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.