ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ /ประสารงาน /Operator (สำนัก... 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.