ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคเครื่องกล (ช่างกลึง) ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานคลังสินค้า (พนักงานปฏิบัติการ ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 7 lists.