ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าโรงกลึง CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QA Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.