ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 11,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Design 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าครัวไทย ( Sous Chef ) 088-874 3986 พยอม บัว... 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |